ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανόνες & Kανονισμοί

Ορισμένα Γεγονότα, και Aγορές έχουν διαφορετικούς κανόνες οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω στους Κανόνες Στοιχήματος Ειδικού Αθλητικού Γεγονότος/Αγοράς για κάθε συγκεκριμένο Γεγονός ή Αγορά/τύπο στοιχήματος του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Οι παρακάτω είναι οι γενικοί κανόνες στοιχηματισμού που ισχύουν για όλα τα Αθλητικά Γεγονότα και τις Αγορές/τύπους στοιχήματος, η πλήρης συμμόρφωση είναι υποχρεωτική. Κατά περίπτωση, οι διατάξεις και οι ορισμοί που παρατίθενται στο τμήμα Όροι και Προϋποθέσεις του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας πρέπει να εφαρμόζονται στους παρακάτω Κανόνες και Κανονισμούς Στοιχημάτων.

 • 1.

  Γενικοί Κανόνες και Κανονισμοί Στοιχημάτων

 • 1.1.

  Γενικά

  • 1.1.1

   Όλες οι πληροφορίες στοιχημάτων που παρέχονται από την Εταιρεία γίνονται καλή τη πίστη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχθεί την ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε σχέση με ημερομηνίες, ώρες, τόπους, ανταγωνιστές, αποδόσεις, αποτελέσματα, στατιστικά, επίσημη εμφάνιση (που εμφανίζεται σε Ζωντανή Μετάδοση) ή άλλες πληροφορίες στοιχημάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν εμφανώς λανθασμένα στοιχεία και να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Αγορές, οι οποίες ορίζονται ως διαφορετικοί Τύποι Στοιχήματος που προσφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, διαχειρίζονται με ακεραιότητα και διαφάνεια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει την τελική απόφαση.

  • 1.1.2

   Αν ένα Αθλητικό Γεγονός, που ορίζεται ως ένας οργανωμένος αθλητικός αγώνας ή γεγονός μεταξύ δύο ομάδων ή ατόμων, ξεκινήσει πριν από την προγραμματισμένη ώρα του, τότε μόνο τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την έναρξη του γεγονότος (με εξαίρεση τα καθορισμένα ζωντανά στοιχήματα) θα θεωρούνται έγκυρα. Αν μια Αγορά δεν είναι κλειστή ή ανασταλεί στο σωστό χρόνο τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά την πραγματική ώρα έναρξης (με εξαίρεση τα καθορισμένα ζωντανά στοιχήματα).

  • 1.1.3

   Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των Αγγλικών και των Μη-Αγγλικών ονομάτων που χρησιμοποιούνται για γεγονότα ή ομάδες στην Ιστοσελίδα, η Αγγλική εκδοχή είναι αυτή που θα υπερισχύει.

  • 1.1.4

   Σε κάθε χρονική στιγμή, είναι ευθύνη του πελάτη να είναι ενήμερος σχετικά με το σκορ του αγώνα και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον αγώνα και συνιστάται στον πελάτη να επιβεβαιώνει την κατάσταση του αγώνα πριν τοποθετήσει κάποιο στοίχημα.

  • 1.1.5

   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους συγκεκριμένους Κανόνες σε οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση θα είναι δεσμευτική και εκτελέσιμη άμεσα κατόπιν δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο.

  • 1.1.6

   Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το τρέχων σκορ, χρόνος που έχει παρέλθει και άλλα δεδομένα που παρέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς προέρχονται από ‘’ζωντανή’’ μετάδοση που παρέχεται από τρίτους, υπόκειται σε χρονική καθυστέρηση και/ή μπορεί να είναι ανακριβή και πως κάθε στοίχημα που τοποθετήθηκε με βάση αυτά τα δεδομένα είναι αποκλειστικά με ρίσκο του πελάτη. Η Εταιρεία παρέχει αυτά τα δεδομένα ως έχουν, χωρίς εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν δέχεται καμία ευθύνη για απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που έχει ο πελάτης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του σε αυτά.

 • 1.2.

  Αγώνες που Διακόπηκαν και Αναβλήθηκαν

  • 1.2.1

   Αν ένα Αθλητικό Γεγονός δεν αρχίσει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης και δεν ολοκληρωθεί εντός της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας λήξης όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους κανόνες του αθλήματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός από αυτά σε Αγορές που έχουν κριθεί άνευ όρων.

  • 1.2.2

   Εάν ένα Αθλητικό Γεγονός ξεκινήσει αλλά αργότερα εγκαταλειφθεί, και δεν ολοκληρωθεί εντός της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας λήξης όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους κανόνες του αθλήματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός από αυτά σε Αγορές που έχουν κριθεί άνευ όρων.

  • 1.2.3

   Εάν ένα Αθλητικό Γεγονός δεν ολοκληρωθεί εντός της αρχικά προγραμματισμένης ώρας ολοκλήρωσης όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους κανόνες του αθλήματος αλλά ένα επίσημο αποτέλεσμα ανακηρυχθεί ή ένα αποτέλεσμα ανακηρυχθεί από το σχετικό διοικητικό όργανο του Γεγονότος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει τον αγώνα επισήμως έγκυρο. Η απόφαση της Εταιρείας είναι οριστική και δεσμευτική από την άποψη αυτή.

 • 1.3.

  Αλλαγή Τόπου Διεξαγωγής

  • 1.3.1

   Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, Αν ένας αγώνας είναι προγραμματισμένος να παιχτεί σε ουδέτερο γήπεδο αλλά τελικά παιχτεί σε μη-ουδέτερο γήπεδο ή αντίστροφα, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να είναι έγκυρα. Στην περίπτωση αλλαγής τόπου διεξαγωγής όπου η γηπεδούχος ομάδα παίζει εκτός έδρας ή αντίστροφα, όλα τα στοιχήματα στον αγώνα θα θεωρηθούν άκυρα. Τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα και στην περίπτωση που τα ονόματα της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας λανθασμένα δηλωθούν αντίστροφα.

  • 1.3.2

   Για όλα τα μη-ομαδικά Αθλητικά Γεγονότα, αν ο προγραμματισμένος τόπος διεξαγωγής αλλάξει αφού η Αγορά έχει ανοίξει, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα.

 • 1.4.

  Χρονικά διαστήματα

  • 1.4.1

   Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη διάρκεια ενός Αθλητικού Γεγονότος αλλάξει τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  • 1.4.2

   Οποιοδήποτε συμβάν κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων ενός αγώνα, θεωρείται ότι συνέβη στη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, π.χ. ένα γκολ που σημειώθηκε στο πρώτο μισό του χρόνου των καθυστερήσεων ενός αγώνα ποδοσφαίρου θεωρείται πως έχει μπει στο 45 λεπτό.

 • 1.5.

  Αποτελέσματα

  • 1.5.1

   Όπου χρειάζεται, οι τελικές θέσεις κατάταξης θα μετράνε ως το επίσημο αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από όποιον μελλοντικό αποκλεισμό ή τροποποίηση των αποτελεσμάτων. Αν δεν υπάρχει τελετή βράβευσης, τα αποτελέσματα θα καθορίζονται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του σχετικού διοικητικού οργάνου κατά τη στιγμή του διακανονισμού της Αγοράς, ανεξάρτητα από όποιον μελλοντικό αποκλεισμό ή τροποποίηση των αποτελεσμάτων. Εάν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο επίσημο αποτέλεσμα τότε το αποτέλεσμα θα καθορίζεται με βάση τα διαθέσιμα γνωστά στοιχεία κατά τη στιγμή του διακανονισμού της Αγοράς.

  • 1.5.2

   Οι αγορές συνήθως παγιώνονται λίγο μετά την ολοκλήρωση του Αθλητικού Γεγονότος. Καθαρά προς εξυπηρέτηση των πελατών, ορισμένες Αγορές μπορεί να παγιωθούν πριν αναγγελθεί το επίσημο αποτέλεσμα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντιστρέψει τον διακανονισμό σε περίπτωση που η Αγορά παγιώθηκε κατά λάθος.

  • 1.5.3

   Σε περίπτωση αβεβαιότητας σχετικά με οποιοδήποτε αποτέλεσμα , η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει το διακανονισμό οποιασδήποτε Αγοράς για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

  • 1.5.4

   Η Εταιρεία δεν θα αναγνωρίσει τυχόν τροποποιήσεις ή μεταβολές στα αποτελέσματα που έγιναν 72 ώρες μετά την ώρα έναρξης του Γεγονότος, σε στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

  • 1.5.5

   Εάν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα επίσημα αποτελέσματα και στα αποτελέσματα που αναρτώνται στην ενότητα αποτελέσματα του Δικτυακού Τόπου της Εταιρίας, η διαφωνία θα επιλύνεται με αναφορά στη μαγνητοσκόπηση της Εταιρείας για το συγκεκριμένο Αθλητικό Γεγονός από όπου και θα καθορίζεται το σωστό αποτέλεσμα. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η μαγνητοσκόπηση του Αθλητικού Γεγονότος θα υπερισχύουν τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του διοικητικού οργάνου του συγκεκριμένου Αθλητικού Γεγονότος. Αν η επίσημη ιστοσελίδα δεν μπορεί να παρέχει το αποτέλεσμα ή το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα είναι καταφανώς λανθασμένο, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πάρει αποφάσεις/τροποποιήσεις για να καθοριστεί το τελικό αποτέλεσμα. Η απόφαση της Εταιρείας είναι τελική και δεσμευτική στο θέμα αυτό.

 • 1.6.

  Αποδοχή Αυτόματου Χρονόμετρου

  • 1.6.1

   Για συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα όπως καθορίζεται από την Εταιρεία, ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει κάποιο στοίχημα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αποδοχής Χρονόμετρου επιλέγοντας το ‘’Αποδοχή Χρονόμετρου’’ στο μενού. Κάθε στοίχημα που τοποθετείται χρησιμοποιώντας την αποδοχή χρονόμετρου θα έχει την δική του αντίστροφη μέτρηση, η διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Στη λήξη του χρονόμετρου, χωρίς να συμβεί κάποια από τις διακοπές που αναφέρονται στον Τομέα 1.6.2, το στοίχημα θα γίνεται αποδεκτό.

  • 1.6.2

   Αν κάποια από τις διακοπές που αναφέρονται σε αυτόν τον Τομέα συμβούν πριν τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν χρησιμοποιώντας την Αποδοχή Χρονόμετρου γίνονται αμέσως άκυρα.

   • 1.6.2.1

    Αν διαφαίνεται πιθανότητα κόκκινης κάρτας ή αν δωθεί κόκκινη κάρτα.

   • 1.6.2.2

    Αν διαφαίνεται πιθανότητα πέναλτι ή δωθεί πέναλτι.

   • 1.6.2.3

    Αν διαφαίνεται πιθανότητα γκολ ή κάποια ομάδα πετύχει γκολ.

   • 1.6.2.4 Αν συμβούν τυχαία γεγονότα, που δεν περιορίζονται σε, αποτυχία εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιών που αποτρέπουν την σωστή τοποθέτηση, αποδοχή, καταγραφή ή ειδοποίηση των στοιχημάτων, καθυστερήσεων ή διακοπών στη λειτουργία ή μετάδοση, αποτυχία γραμμών επικοινωνίας.
  • 1.6.3

   Με τη χρήση της λειτουργίας Αποδοχής Χρονόμετρου, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το τρέχων σκορ, χρόνος που έχει παρέλθει και άλλα δεδομένα που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς προέρχονται από ‘’ζωντανή’’ μετάδοση που παρέχεται από τρίτους, υπόκειται σε χρονική καθυστέρηση και/ή μπορεί να είναι ανακριβή και πως κάθε στοίχημα που τοποθετήθηκε με βάση αυτά τα δεδομένα είναι αποκλειστικά με ρίσκο του πελάτη. Η Εταιρεία παρέχει αυτά τα δεδομένα ως έχουν, χωρίς εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν δέχεται καμία ευθύνη για απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που έχει ο πελάτης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του σε αυτά.

 Επιστροφή στην κορυφή