แจกทองคำ และ Apple Watch

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1

  ผู้โชคดี ของรางวัล
  natoixxxx สร้อยคอทองคำ
  weeracxxxx สร้อยคอทองคำ
  Pikatxxxx สร้อยคอทองคำ
  yawanxxxx สร้อยคอทองคำ
  puticxxxx สร้อยคอทองคำ
  hunsaxxxx สร้อยคอทองคำ
  pimtakxxxx สร้อยคอทองคำ
  likaxxxx สร้อยคอทองคำ
  loosxxxx สร้อยคอทองคำ
  caxioxxxx สร้อยคอทองคำ
  deesuxxxx สร้อยคอทองคำ
  ornapxxxx สร้อยคอทองคำ
  winyuxxxx สร้อยคอทองคำ
  Kantaxxxx สร้อยคอทองคำ
  usanexxxx สร้อยคอทองคำ
  atichaxxxx สร้อยคอทองคำ
  jonsirxxxx สร้อยคอทองคำ
  supalaxxxx สร้อยคอทองคำ
  darinexxxx สร้อยคอทองคำ
  waluexxxx สร้อยคอทองคำ
  saentxxxx Apple Watch

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2

  ผู้โชคดี ของรางวัล
  Kesinexxxx สร้อยคอทองคำ
  Adverxxxx สร้อยคอทองคำ
  Pikatxxxx สร้อยคอทองคำ
  Minnaxxxx สร้อยคอทองคำ
  Supakrxxxx สร้อยคอทองคำ
  Ornacxxxx สร้อยคอทองคำ
  Pimsuxxxx สร้อยคอทองคำ
  Kanuexxxx สร้อยคอทองคำ
  Pintixxxx สร้อยคอทองคำ
  Nistaxxxx สร้อยคอทองคำ
  Casino1xxxx สร้อยคอทองคำ
  Ilovdaxxxx สร้อยคอทองคำ
  Piromxxxx สร้อยคอทองคำ
  Kantaxxxx สร้อยคอทองคำ
  Katachxxxx สร้อยคอทองคำ
  Winai2xxxx สร้อยคอทองคำ
  Dafataxxxx สร้อยคอทองคำ
  Puthaixxxx สร้อยคอทองคำ
  Saentxxxx สร้อยคอทองคำ
  Manutxxxx สร้อยคอทองคำ
  Washirxxxx สร้อยคอทองคำ
  Tinakxxxx สร้อยคอทองคำ
  Huayuxxxx Apple Watch