กติกาและข้อบังคับ

กฎทั่วไปในการเดิมพัน

การวางเดิมพันกีฬาหรือตลาด/ประเภทการเดิมพันบางประเภทอาจจะมีกฎที่แตก ต่างกัน ซึ่งจะระบุไว้ในหัวข้อ”กฎเดิมพันกีฬาแต่ละประเภท” แต่สำหรับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้คือกฎทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับ กีฬาและตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด และผู้เล่นจำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกฎอื่นๆ ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจะถือว่ามีผลเช่นกัน

 • 1.

  กฎทั่วไปในการวางเดิมพัน

 • 1.1.

  ทั่วไป

  • 1.1.1

   ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่บริษัทจัดให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวันที่, เวลา, สนามแข่ง, คู่แข่งขัน, ราคา, ผล, สถิติ,ชุดนักกีฬา (ที่ปรากฎบนสื่อการถ่ายทอดสด) หรือข้อมูลการวางเดิมพันอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าประเภทการเดิมพันหรือตลาดที่นำเสนอ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทกีฬา ถูกจัดการด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่เพียงผู้เดียว

  • 1.1.2

   ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประเภททีมหรือการแข่งขันแบบเดี่ยว เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนการเริ่มต้นการแข่งขัน (ไม่รวมการเดิมพันสด) เท่านั้นที่จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ หากบริษัทยังคงเปิดให้วางเดิมพันก่อนแข่งขัน ถึงแม้ว่าการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การวางเดิมพันทั้งหมดหลังจากที่เกมส์เริ่มต้นขึ้นจริงจะยังคงถือเป็นโมฆะ (ยกเว้นเดิมพันสด)

  • 1.1.3

   ในกรณีที่ชื่อการแข่งขันหรือชื่อทีมในภาษาอื่นๆ ไม่ตรงกับชื่อในภาษาอังกฤษ ให้ยึดชื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  • 1.1.4

   เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องทราบคะแนนของแมตช์ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทแนะนำให้ผู้เล่นตรวจสอบข้อมูลของสถานะการแข่งขันก่อนการวาง เดิมพันทุกครั้ง

  • 1.1.5

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎกติกา เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การแก้ไขดังกล่าวจะผูกมัดและมีผลใช้ทันทีเมื่อลงประกาศในเว็บไซต์

  • 1.1.6

   ผู้เล่นรับทราบดีว่าสกอร์, เวลาและข้อมูลต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ จากการแข่งขันแบบ “สด” ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัทอื่นจึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ดีเลย์และ/หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง และการวางเดิมพันทั้งหมดจากข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะถือว่าเป็นความ เสี่ยงของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว การที่บริษัทแสดงข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ ไม่ได้รวมถึงการยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้อง แม่นยำ หรือตรงเวลา รวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เล่น (ไม่ว่าจากทางตรงหรือทางอ้อม)ที่เกิดจากการวางเดิมพันนั้นๆ

 • 1.2.

  ยกเลิกและเลื่อนการแข่งขัน

  • 1.2.1

   ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามกำหนดเวลาและการแข่งขัน ไม่สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ของกีฬาแต่ละประเภท การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการวางเดิมพันที่ทราบผลการวางเดิมพันอย่างชัดเจนแล้ว

  • 1.2.2

   ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

  • 1.2.3

   หากการแข่งขันจบก่อนเวลาที่กำหนดตามกฎของกีฬาชนิดนั้นๆ และผลการแข่งขันได้รับการยอมรับจากองค์กร/สโมสรอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทจะถือว่าผลการแข่งขันดังกล่าวมีผลบังคับใช้และจะใช้ในการตัดสิน เดิมพัน การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด

 • 1.3.

  การเปลี่ยนแปลงสถานที่

  • 1.3.1

   กรณีที่การแข่งขันตามกำหนดจะต้องแข่งขันที่สนามกลางแต่ถูก เปลี่ยนเป็นสนามอื่นๆ (Non-neutralground)หรือเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามคือจากสนามอื่นเปลี่ยนเป็น สนามกลาง การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ แต่ในกรณที่เปลี่ยนจากสนามแข่งของเจ้าบ้านเป็นทีมเยือน หรือจากสนามของทีมเยือนเป็นแข่งที่สนามของเจ้าบ้าน การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกันหากชื่อทีมที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง หรือชื่อทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนแสดงในตำแหน่งที่สลับกัน

  • 1.3.2

   สำหรับการแข่งขันที่ไม่ได้เป็นแบบทีม หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันหลังจากที่เว็บไซต์เปิดให้วางเดิมพันแล้ว การวางเดิมพันทั้งหมดยังคงถือว่าใช้ได้

 • 1.4.

  ระยะเวลา

  • 1.4.1

   ถ้าระยะเวลาตามกำหนดของเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

  • 1.4.2

   สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บ หรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่าเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ประตูที่ยิงได้ในเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก ของการแข่งขันฟุตบอลให้ถือว่าทำประตูได้ที่ 45 นาที

 • 1.5.

  ผลการแข่งขัน

  • 1.5.1

   เมื่อใช้ได้ ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการขององค์กรควบคุมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอยู่ ผลการแข่งขันจะถูกกำหนด โดยการอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด

  • 1.5.2

   โดยทั่วไปจะมีการยุติในไม่ช้าหลังจากจบเหตุการณ์ เพื่อเป็นการบริการลูกค้า บางตลาดอาจจะยุติก่อนผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกลับการยุติเหตุการณ์ของ ตลาดที่มีการตัดสินผิดพลาด

  • 1.5.3

   ในรายการการแข่งขันใด หากผลการแข่งขันนั้นไม่แน่นอน ดาฟาเบทมีสิทธิ์ที่จะระงับการเคลียร์บิลในทุกรูปแบบการเดิมพัน

  • 1.5.4

   บริษัทจะไม่รับรู้การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีต่อผลการแข่งขันที่ เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ สำหรับการเดิมพัน ที่ได้ยุติแล้ว

  • 1.5.5

   หากท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศผลอย่างเป็นทาง การและผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทข้อขัดแย้งดัง กล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยยึดหลักตามการอ้างอิงของบริษัทได้ทำการ บันทึกวิดีโอของการแข่งขันมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลลัพธ์ที่ถูกต้องหาก ทางDafabetไม่มีการบันทึกวิดีโอการแข่งขันรายการดังกล่าวให้ใช้ผลลัพธ์ของ การแข่งขันที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเป็นหลักหากเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการไม่สามารถประกาศผลการแข่งขันหรือผลการแข่งขันที่แสดงบน เว็บไซต์ผิดอย่างเห็นได้ชัดเจน บริษัทสงวนสิทธ์ในการเป็นผู้ตัดสินใจผลการเดิมพัน การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้

 • 1.6.

  เครื่องมือตั้งเวลารับเดิมพันอัตโนมัติ (Auto Timer Acceptance)

  • 1.6.1

   ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทการแข่งขันบางชนิด ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันโดยการใช้งานฟังก์ชั่น “Timer Accept”ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะมีการตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อวางเดิมพันโดย อัตโนมัติ ช่วงเวลาที่ระบบตั้งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยเมื่อเวลาสิ้นสุดลง หากไม่มีเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.6.2 เกิดขึ้น การวางเดิมพันของผู้เล่นจะได้รับการยอมรับ

  • 1.6.2

   หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ระบุอยู่ในหัวข้อนี้เกิดขึ้น ก่อนที่เวลาของฟังก์ชั่น “Timer Accept” จะสิ้นสุดลง การวางเดิมพันทั้งหมดที่วางเดิมพันผ่านการใช้งานฟังก์ชั่นนี้จะถือว่าเป็น โมฆะ

   • 1.6.2.1

    หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสในการแจกใบแดง หรือมีการแจกใบแดงเกิดขึ้น

   • 1.6.2.2

    หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสเกิดลูกโทษ หรือมีการยิงลูกโทษเกิดขึ้น;

   • 1.6.2.3

    หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสทำประตู หรือมีทีมใดทีมหนึ่งทำประตูได้เกิดขึ้น

   • 1.6.2.4

    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ต่างๆหรือระบบการถ่ายทอด สื่อสาร ซึ่งส่งผลให้มีการรับวางเดิมพันที่ผิดพลาด, ระบบการบันทึก หรือระบบเตือนการวางเดิมพันล่าช้า หรือหยุดชะงักในการดำเนินการหรือการส่งสารล้มเหลว

  • 1.6.3

   ในการใช้งานฟังก์ชั่น “Timer Acceptance”ผู้เล่นรับทราบดีว่าสกอร์, เวลาและข้อมูลต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ จากการแข่งขันแบบ “สด” ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัทอื่นจึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ดีเลย์และ/หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง และการวางเดิมพันทั้งหมดจากข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะถือว่าเป็นความ เสี่ยงของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว การที่บริษัทแสดงข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ ไม่ได้รวมถึงการยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้อง แม่นยำ หรือตรงเวลา รวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เล่น (ไม่ว่าจากทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดจากการวางเดิมพันนั้นๆ

 กลับ ไปด้านบน