Quy định và Quy tắc

Quy Tắc và Điều Lệ

Các sự kiện/trận đấu và kèo khác nhau sẽ có có những quy tắc và điều lệ khác nhau; và được liệt kê dưới đây trong mục “Quy Tắc Chung Cá Cược Thể Thao” trên mỗi Sự Kiện hay loại Kèo/cược được đề cập trong Website này. Dưới đây là các quy tắc cá cược chung đối với tất cả các Sự Kiện và loại cược, và cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Trong trường hợp áp dụng, các quy định và định nghĩa nêu trong Điều khoản và Điều kiện sẽ được công bố trên website Dafabet và sẽ áp dụng đối với các Quy tắc và Điều Lệ này.

 • 1.

  Quy tắc và điều lệ chung đặt cược

 • 1.1.

  Tổng quan

  • 1.1.1

   Tất cả các thông tin cá cược được cung cấp bởi Công ty đều được thực hiện với thiện chí tốt. Tuy nhiên công ty không thể nhận trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến ngày tháng, thời gian, địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cược, kết quả, thống kê, áo cầu thủ (hiển thị tại Live Streaming) hoặc những thông tin Cá cược khác. Công ty có quyền sửa đổi bất kỳ các lỗi nghiễm nhiên và áp dụng mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng các loại kèo - được định nghĩa trong “Các Loại Cá Cược” khác nhau trong các sự kiện thể thao nhất định - được quản lý bởi tính toàn vẹn và minh bạch. Công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

  • 1.1.2

   Nếu một sự kiện được xem như là một trận đấu thể thao có tổ chức hay một sự kiện giữa hai đội hoặc giữa các cá nhân bắt đầu trước thời gian quy định thì những cược được đặt trước khi Sự Kiện Bắt Đầu (không bao gồm cược trực tiếp) sẽ được coi là hợp lệ. Nếu một loại Kèo không bị đóng hoặc bị tạm ngưng tại thời điểm chính xác thì Công ty có quyền vô hiệu hóa tất cả các cược đặt sau khi thời gian thực tế bắt đầu (ngoại trừ trường hợp cá độ trực tiếp).

  • 1.1.3

   Trong trường hợp không thống nhất giữa tiếng Anh và tên phi tiếng Anh được sử dụng trong các trận đấu hoặc đội bóng trên Webite, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng làm cơ sở.

  • 1.1.4

   Trong mọi thời điểm, người chơi có trách nhiệm nhận thức được về tỷ số trận đấu và tất cả các thông tin có liên quan; khách hàng nên nắm rõ tình trạng trận đấu trước khi đặt cược.

  • 1.1.5

   Công ty có quyền sửa đổi những Quy tắc này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ các sửa đổi đó sẽ được ràng buộc và có hiệu quả ngay lập tức khi đăng tải trên Website.

  • 1.1.6

   Khách hàng thừa nhận tỷ số hiện tại, thời gian trôi qua và các dữ liệu khác được cung cấp trên trang web, trong khi nếu như lấy từ “live feed” thì thông tin được cung cấp bởi một bên thứ ba và có thể dẫn đến thời gian chậm trễ và/ hoặc có thể không chính xác, tất cả cược đặt dựa trên dữ liệu này hoàn toàn có nguy cơ gây bất lợi cho khách hàng. Công ty cung cấp dữ liệu này nhưng không mang tính đảm bảo về sự chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu đó và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) gây ra cho khách hàng nếu khách hàng phụ thuộc vào những thông tin này.

 • 1.2.

  Hủy bỏ hoặc Trì Hoãn

  • 1.2.1

   Nếu một Sự Kiện không bắt đầu vào đúng thời gian đã lên kế hoạch trước và không được hoàn thành trong ngày dự kiến hoàn thành và theo quy định trong các quy tắc thể thao cụ thể, thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, ngoại trừ những Kèo đã được xác định vô điều kiện.

  • 1.2.2

   Nếu một Sự Kiện bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ, và không hoàn thành trong ngày dự kiến hoàn thành theo quy định trong các quy tắc thể thao cụ thể, thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, ngoại trừ những Kèo đã được xác định vô điều kiện.

  • 1.2.3

   Nếu sự kiện không được hoàn thành như theo thời gian dự kiến ban đầu trong các quy tắc thể thao cụ thể mà kết quả chính thức được công bố, hay kết quả sẽ được công bố bởi nhà tổ chức sự kiện hoặc cơ quan quản lý có liên quan, Công ty có quyền xem đó là các trận đấu chính thức hợp lệ. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc trong vấn đề này.

 • 1.3.

  Thay Đổi Địa Điểm

  • 1.3.1

   Trừ khi có quy định khác, nếu trận đấu dự kiến được chơi trên sân trung lập nhưng lại được chơi trên sân không trung lập hoặc ngược lại, tất cả các cược sẽ vẫn được coi là hợp lệ. Trong trường hợp thay đổi địa điểm nơi mà đội chủ nhà đáng lý chơi hoặc ngược lại, tất cả các cược vào trận đấu này sẽ bị hủy. Cược cũng sẽ bị hủy nếu tên đội nhà và đội khách là đặt tên sai quy định.

  • 1.3.2

   Đối với tất cả sự kiện không mang tính đồng đội, nếu các địa điểm dự kiến thay đổi sau khi các Kèo mở ra, thì tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ.

 • 1.4.

  Thời Gian Tiến Hành

  • 1.4.1

   Nếu thời gian dự kiến tổ chức sự kiện bị thay đổi thì tất cả các cá cược sẽ vô hiệu.

  • 1.4.2

   Bất kỳ sự cố xảy ra trong thời gian bù giờ hoặc thời gian tạm ngưng, được xem là xảy ra vào cuối thời gian chính thức, ví dụ: bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ của hiệp 1 trong một trận bóng đá được coi là đã ghi được trong 45 phút.

 • 1.5.

  Kết quả

  • 1.5.1

   Trong trường hợp có liên quan, đội được trao giải sẽ được tính kết quả chính thức, bất kể kết quả xếp loại nào khác hoặc sửa đổi khác đối với kết quả. Nếu không có lễ đăng quang trao giải, kết quả sẽ được xác định theo kết quả chính thức của trọng tài có liên quan tại thời điểm kèo mở ra, bất kể kết quả xếp loại nào khác hoặc sửa đổi khác đối với kết quả. Nếu không có kết quả chính thức thì kết quả sẽ được xác định dựa theo bằng chứng thực sẵn có tại thời điểm kèo mở ra.

  • 1.5.2

   Các Kèo nói chung được giải quyết ngay sau khi kết thúc một Sự Kiện. Được xem như một dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, một số Kèo có thể được giải quyết trước khi các kết quả chính thức được công bố. Công ty có quyền đảo ngược kết quả các sự kiện của một số kèo khi xuất hiện lỗi.

  • 1.5.3

   Trong trận đấu không có kết quả chắc chắn thì chúng tôi có quyền từ chối các kèo cược liên quan.

  • 1.5.4

   Công ty sẽ không nhận bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi kết quả sau 72 giờ sau khi sự kiện, cho các cược đã được giải quyết.

  • 1.5.5

   Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các kết quả chính thức và kết quả được đăng trên Website của Công ty thì mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết bằng cách dựa trên băng ghi hình sự kiện của Công ty để xác định kết quả chính xác. Tuy nhiên, nếu không có băng ghi hình thì kết quả chính xác sẽ được xác định theo kết quả của nhà tổ chức hoặc cơ quan quản lý có liên quan theo công bố của họ trên trang web chính thức. Nếu trang web chính thức không thể cung cấp kết quả hoặc kết quả được đăng tải trên trang web chính thức đó là sai, thì Công ty có quyền đưa ra quyết định/sửa đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc trong vấn đề này.

 • 1.6.

  Chức Năng Hẹn Giờ Tự Động

  • 1.6.1

   Trong một vài trận đấu được xác định bởi Công Ty, khách hàng có thể đặt cược sử dụng chức năng Chấp Nhận Hẹn Giờ bằng cách chọn vào nút “Chấp Nhận Hẹn Giờ” trong phần menu. Mỗi cược được đặt sử dụng chức năng hẹn giờ sẽ tự động đếm ngược thời gian. Khi thời gian kết thúc, mà không có bất kỳ gián đoạn nào xảy ra ở mục 1.6.2 dưới đây thì cược này được chấp nhận.

  • 1.6.2

   Nếu trường hợp gián đoạn đề cập trong phần này xảy ra trước thời gian đếm ngược kết thúc, tất cả cược đã đặt sử dụng chức năng Chấp Nhận Hẹn Giờ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức:

   • 1.6.2.1

    Nếu trận đấu có khả năng xuất hiện thẻ đỏ hay thẻ đỏ đã thực sự được đưa ra;

   • 1.6.2.2

    Nếu trận đấu có khả năng xuất hiện quả phạt đền hay quả phạt đền thực sự xảy ra;

   • 1.6.2.3

    Nếu trận đấu có khả năng xuất hiện bàn thắng ghi bàn hay bàn thắng đã thực sự được ghi bởi bất kỳ đội nào;

   • 1.6.2.4

    Nếu những sự kiện không giới hạn nhưng ngẫu nhiên xảy ra như trục trặc về các thiết bị hoặc kỹ thuật viễn thông có thể ngăn cản việc đặt chình xác, chấp nhận, ghi hình hoặc thông báo của các cược, trì hoãn hoặc gián đoạn trong tổ chức hoặc truyền dẫn thông tin thất bại.

  • 1.6.3

   Khi sử dụng chức năng Chấp Nhận Hẹn Giờ, khách hàng cần phải thừa nhận điểm số hiện tại, thời gian diễn ra và những dữ liệu được cung cấp bởi website này, trong khi nếu như lấy từ “live feed” thì thông tin được cung cấp bởi một bên thứ ba và có thể dẫn đến thời gian chậm trễ và/ hoặc có thể không chính xác, tất cả cược đặt dựa trên dữ liệu này hoàn toàn có nguy cơ gây bất lợi cho khách hàng. Công ty cung cấp dữ liệu này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) gây ra cho khách hàng nếu khách hàng phụ thuộc vào những thông tin này.

 Trở lại đầu trang