English (Asia)English (Europe)Simplified Chinese (简体)Traditional Chinese (繁體)Thai (ภาษาไทย)Vietnamese (Tiếng Việt)Bahasa IndonesiaJapanese (日本語)Korean (한국어)English (India)Greek (Ελληνικά)Polish (Polski)Español(Spanish Formal International)English (United Kingdom)
An toàn

An toàn:

 

Chúng tôi duy trì các phương tiện có sẵn để đảm bảo rằng thông tin của bạn vẫn an toàn với chúng tôi. Mọi thông tin được chuyển tải bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa và một khi được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, nó được bảo vệ an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ bức tường lửa mới nhất hiện nay. Cả hai trang web và phần mềm của chúng tôi sử dụng tất cả phương tiện có sẵn để duy trì dữ liệu chính xác và sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn không bị lạm dụng và / hoặc bị mất.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm thắc mắc khác liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu, xin vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng bất kỳ lúc nào, 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần. Đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ bạn.